Světová náboženství a jejich postoj k umělému oplodnění

Světová náboženství a jejich postoj k umělému oplodnění

Darování vajíček (OOCYTY) je v České republice běžná praxe. V současné době existuje nespočet párů, kteří jsou nuceni vyhledat odbornou pomoc, jelikož nejsou schopni počít dítě z vlastních pohlavních buněk. Důvodem, proč žena není schopna počít dítě, je nejčastěji předčasné selhání činností vaječníků, nízký počet a nízká kvalita vajíček. Těmto párům můžou pomoci pouze vajíčka získaná od anonymních dárkyň.

Jak se staví světová náboženství k otázce umělého oplodnění? Pro zodpovězení této otázky je důležité objasnit dva pojmy.

Homologní oplodnění v těle ženy – zásahem lékaře dochází k oplodnění vajíčka, v tomto případě je použito semeno otce.

Heterologní oplodnění v těle ženy – zásahem lékaře dochází k oplodnění vajíčka, v tomto případě je použito semeno anonymního dárce.

Světová náboženství a jejich postoj

Katolická církev

Katolická církev zaujala velice striktní stanovisko k darování pohlavních buněk. Svaté Oficium prohlásilo, že umělé oplodnění je považováno za nepřípustné. Důvodem je skutečnosti, že pokud spermie nepocházejí od manžela matky dítěte, je toto oplodnění mimo manželství. Vatikán uznává za lidskou bytost již zygoru neboli právě oplozené vajíčko, proto odmítá zapojení těchto buněk do výzkumu. Katolická církev odmítá obě formy oplodnění v těle ženy homologní i heterologní.

Evangelická církev

Evangelická etika se k IVF vyjádřila příznivě. Východiskem evangelické etiky je pomoci neplodným ženám, které touží po vlastním dítěti. Adopce pro ženy není žádoucí, žena necítí jak dítě roste uvnitř jejího těla, tento pocit pochopí jen žena, která porodila. Tato touha je důvodem kladného postoje evangelické církve k IVF. Kladně se však staví pouze k oplodnění homolognímu, heterologní je zcela nepřípustné.

Islám

Islám je k umělé reprodukci tolerantní. Povoleno je i v tomto případě pouze oplodnění homologní. Podporuje veškeré techniky IVF za předpokladu, že všechno pochází od manžela a manželky. V žádné arabské zemi nenajdete spermatické banky a darování vajíček je neakceptovatelné. Zvláštností je, že toto náboženství povoluje ukončení těhotenství v případě, že je ohroženo zdraví matky.

Judaismus

Umělá reprodukce se v judaismu schvaluje, v Izraeli jsou i propláceny všechny cykly umělého oplodnění. Jako jedno z mála náboženství dokonce povoluje částečnou náhradní matku. Spermie otce jsou vpraveny do cizí ženy, dítěte se pak po narození vzdá. V případě úplné náhradní matky je to komplikovanější. Povolení zmrazení embryí a jejich následné použití stejným párem judaismus také povoluje.

Hinduismus

Hinduisté se k otázce staví podobně jako všechna náboženství. Jako jediné náboženství povoluje dárcovství spermatu, musí se ale jednat o blízkého příbuzného manžela.