Jak poznat, zda je cestovní kancelář pojištěná?

Jak poznat, zda je cestovní kancelář pojištěná?

Když je cestovní kancelář pojištěna, chrání klienty před následkem úpadku. Všechny cestovní kanceláře mají povinnost ze zákona uzavřít pojištění pro případ úpadku. Jestli však není cestovní kancelář pojištěna nebo neplatí řádně své pojištění, nesmí ji majitel provozovat. Certifikát, který dokazuje to, že je kancelář řádně zabezpečena je dostupný na vyžádání zájemci. Doklady o pojištění musí klient obdržet spolu se smlouvou o zájezdu. Pojištění se uzavírá samostatně na každý rok působení společnosti a blížící se konec platnosti nemusí být závadou. Existují i cestovní kanceláře, které tyto certifikáty vystavují na webové stránky, i když to není uvedeno v zákoně.

Jak pojištění funguje

Může nastat situace, kdy cestovní kancelář nebude schopna dodržet závazky, které má vůči svým klientům a nedokončí sjednaný zájezd. Díky sjednanému pojištění se však nemusí zákazník bát, vzniká mu právo na plnění. Dalším případem je, že jste již na dovolené v zahraničí, v tomto okamžiku se postará pojišťovna o to, aby zákazníci byli zabezpečeni a dopravili se v pořádku domů.

Možností, jak si ověřit platnost pojištění kanceláře je nespočet. Některé jej publikují na svém webu nebo je můžete najít přímo v provozovně. Doporučuji Vám ověřit si jeho platnost na webových stránkách pojišťovny (ack.travel). Pokud zde není Vámi zvolená cestovní kancelář uvedena, uvažovala bych o změně cestovní kanceláře)
Při koupi zájezdu musíme rozlišovat rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou. Cestovní kanceláře zájezdy pořádají a mají tak povinnost se pojistit proti úpadku, proto se raději informujte, od koho zájezd zakupujete a kdo bude pořadatelem zájezdu. Další možností jak objednat dovolenou je cestovní agentura. Cestovní agentury zájezdy jen zprostředkovávají, s určitostí by neměly být pořadatelem zájezdu. Agentury tedy nemusí být pojištěny proti úpadku, mají povinnost informovat zákazníka, která cestovní kancelář zájezd pořádá a také by měli vědět, zda je kancelář pojištěna proti úpadku.

Jestli, že jste nerozhodní při výběru CK obraťte se na CA. V jejich zájmu není protěžovat jednu cestovní kancelář, doporučí Vám objektivně, podle Vašich potřeb a jejich zkušeností tu pravou dovolenou. V cestovní kanceláři se Vám může stát, že se Vám budou za každou cenu snažit prodat právě ten jejich zájezd, i když nebude úplně vhodný a přizpůsoben Vašim požadavkům.
Zájezd je jediná věc, na kterou se stahuje pojištění proti úpadku. Ostatní služby nesplňující definici zájezdu pojištěny nejsou. Zájezd se může definovat jako kombinace dvou a více služeb, trvajících více než 24 hodin. Zájedy také nesmí zprostředkovávat a prodávat nikdo jiný než cestovní kancelář.
Pozor na záměnu mezi pojištěním cestovní kanceláře a cestovním pojištěním. Jsou to dvě odlišně věci. Neznamená, že když je pojištěna cestovní kancelář, jste pojištěni i vy. Je mnoho kanceláří, která Vám nabídnou cestovní pojištění spolu se zakoupeným zájezdem, pokud ne, je na Vás si zařídit své vlastní. Bez pojištění bych nevyjížděla ani do Vídně, náklady spojené s akutním ošetřením v nemocnici Vám za těch pár korun nestojí.